Brief aan André Kuipers

Orvelte, 22 mei 2015

Beste meneer Kuipers,

U spant zich in als inspirator en ambassadeur voor wetenschap en techniek in het onderwijs. Wij hebben spelmateriaal en een boek ontwikkeld waardoor professionals die met jonge kinderen werken precies met deze missie aan de slag kunnen: kinderen meer in verbinding brengen met onze planeet door hen uitdagingen te bieden op het gebied van wetenschap, natuur, techniek en kunst.

Speel je mee in Li La Land? bestaat uit 10 handpoppen van Li La Land dierenfiguren en een boek met 50 spelactiviteiten voor kinderen van 3 tot 8 jaar.
De dieren nemen kinderen mee in een fantasievol avontuur waarna ze zelf op onderzoek uit gaan, want dat is de essentie: kinderen komen zelf tot ontdekkingen door meer te kunnen en mogen spelen, bewegen en experimenteren.
Zo gaan de kinderen met Uil en Ooievaar naar de maan, ontwikkelen ze een takelmachine om Vogel in een boom te hijsen en bouwen ze met Lammetje een museum van dingen die je zelf kunt vinden. In de winter maken de kinderen ijsvensters, in de zomer ontdekken ze hoe je met water muziek kunt maken en met Grote Beer ontwerpen ze een luchtballon.

Li La Land prikkelt de nieuwsgierigheid en voedt kinderen in hun vrije spel en natuurlijke behoefte om te ontdekken. En met succes. Het pakket is de afgelopen maanden getest op 18 basisscholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in Nederland en Caribisch Nederland en inhoudelijk beoordeeld door specialisten ‘Early Childhood’, natuur, techniek, taal, kunst en rekendocenten. Leerkrachten, leid(st)ers en onderwijsdeskundigen zijn enthousiast. En het meest trots zijn we op de positieve reacties van de kinderen. Hier ziet u een impressie:

https://www.facebook.com/depaladijn/videos/821358987958266/?fref=nf

Wat vragen we aan u? Al schrijvend en raket lancerend (ik moet immers alle activiteiten die ik verzin eerst zelf proberen) realiseerde ik me dat u de perfecte persoon zou zijn om een voorwoord te schrijven voor het boek. De man die zelf als klein kind alleen kon dromen van een ruimtereis en decennia later als astronaut zijn plezier in het realiseren van de droom met ons deelt via internet en televisie. Wie is een beter voorbeeld van verbinding tussen spelen, dromen, ontdekken en doorgeven dan u?

Daarom willen we u graag één van onze testpakketten aanbieden als cadeau. Zodat u de materialen zelf kunt zien en ervaren. Met de vraag of u het boek zou kunnen en willen voorzien van een voorwoord. Onder deze brief geven we meer informatie over Speel je mee in Li La Land? en in de bijlage vindt u alvast drie van de activiteiten ter illustratie.

We hopen dat u ons cadeau in ontvangst wilt nemen en zouden dan graag vernemen waar het kan worden bezorgd.

Met vriendelijke groet,
mede namens Eric Slabbers,

Irma Smegen

———————————————
Over Speel je mee in Li La Land?

Li La Land en de bijbehorende poppen zijn bedacht en ontwikkeld door Erik Slabbers. Hij werkt weliswaar achter de schermen, maar met zijn Fantasy Factory creaties zijn we allemaal bekend. Zo maakte hij de poppen voor televisie- en theaterproducties als Bolke de Beer, Paulus de boskabouter, Moffel en Piertje, Pluk van de Petteflet, etc.

Zelf schreef ik Speel je wijs en Speel je wijs woordenschat waarin drama en spel het middel zijn om taal en sociale vaardigheden te ontwikkelen. Ik ben opleidingsdocent op de pabo’s van Stenden hogeschool. Ik geloof in het verbinden van vakgebieden en de kracht en noodzaak van spelen en poppenspel. Ik verzorg workshops en lezingen en beschreef de activiteiten en visie voor Speel je mee in Li La Land?
www.speeljewijs.com

Duurzaamheid speelt uiteraard een belangrijke rol in de activiteiten, en is voor ons ook leidend in de productie van het pakket. Voor de benodigde materialen voor de activiteiten is steeds gekozen voor natuurlijke en recyclebare materialen. De handpoppen, en de extra vingerpopjes van dezelfde dieren en het mini theater worden allemaal in Europa gemaakt binnen strenge en regelmatig getoetste normen.