STEAM

Alle activiteiten in Speel je mee in Li La Land? zijn Onderzoekend en Ontwerpend Leren in de vorm van STEAM. STEAM is ontstaan in de Verenigde Staten en verbindt Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics. Het staat dicht bij de kinderen, gaat over onderwerpen en situaties in het echte leven en geeft veel keuzevrijheid. STEAM is een holistische benadering en staat ver van het denken in vakjes, en daarmee bedoelen we ook het denken in schoolvakken. We hebben gekozen voor STEAM vanwege de samen- hang en verbinding met de kunsten. Een logische koppeling; het woord technologie vindt zijn oorsprong zelfs in de kunst.

De Engelse termen betekenen het volgende:
Science: het bestuderen van feiten en wetmatigheden in de wereld om ons heen. Technology: het toepassen van gereedschappen en apparaten. Engineering: het verwerven van kennis en die toepassen om iets te bouwen, ontwerpen of te creëren. Arts: staat voor kunsten. Mathematics: alle wiskundige aspecten.
STEAM was eerst STEM en vanaf het moment dat in 2006 de A van Arts STEM kwam versterken, stoomde het naar een hoger niveau. Georgetta Yagman is leerkracht engineering en technology en zag de toegevoegde waarde van de kunsten binnen haar vakgebieden. Ze ontwikkelde STEAM in haar eigen schoolpraktijk en toonde de effecten aan met onderzoek (STEAMedu.com, 2015). In de bijlage van het boek is per STEAM-onderdeel aangegeven in welke activiteit dit aan bod komt.